Dugnad - Kraftsportklubben av 1967

Dugnad

 

config Det er dugnad første søndag hver måned klokken 14:00.

 

dugnadsfare