Nye dommere hos KK-67 - Kraftsportklubben av 1967

Nye dommere hos KK-67

injo

 

I begynnelsen av januar ble det holdt dommerkurs på Melhus, og KK-67 har nå 5 nye dommere i klubben. I tillegg har Frode Knutsen nå tittel som forbundsdommer.

Våre nye dommere er:

Kristine Andersen

Kevin Berg Tinglum

Maria Letnes

Carl Petter Sommerseth

Julie Fosseide

Frode Knutsen (forbundsdommer)

 

Stian Walgermo bestod også kurset, og er fast invetar hos oss selv om han løfter for Sjøholt AK.

 

Totalt fikk region Midt-Norge 20 nye dommere, og vi ønsker alle lykke til. Måtte det bli mange tomler opp i 2015, og i årene som følger!