Dugnader første halvdel 2014 - Kraftsportklubben av 1967

Dugnader første halvdel 2014

Følgende datoer er satt av for dugnad første halvdel av 2014:

Søndag 02.februar, klokken 14:00
Søndag 02.mars, klokken 14:00
Søndag 06.april, klokken 14:00
Søndag 04.mai, klokken 14:00
Søndag 08.juni, klokken 14:00

Vi håper på godt oppmøte!