Årsmøte 2010 - Kraftsportklubben av 1967

Årsmøte 2010

KK-67 ønsker alle dets medlemmer velkommen til årsmøte tirsdag 29. juni klokken 19:00. På årsmøtet skal vi blant annet velge styremedlemmer og enes om klubbens satsningsområder for 2010, så dette er en svært viktig begivenhet for oss alle.

Forslag til saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen torsdag 24. juni. Forslag kan legges i klubbens postkasse utenfor garderoben eller sendes på e-post til olafdahl@hotmail.com.

Vær med på å bestemme klubbens fremtid.

Vel møtt!

 

               Dato: 29. juni 2010

               Tid: 19:00

               Sted: Thoning Owesens gate 35 B (Leangen)

 

Comments

Kyle

.

ñýíêñ çà èíôó!!

Paul

.

thank you!

Frank

.

áëàãîäàðåí!!

jacob

.

áëàãîäàðñòâóþ.

arthur

.

ñïñ.

alfred

.

thank you!!

Shannon

.

ñïàñèáî!!

Julian

.

tnx.

Frederick

.

ñïàñèáî çà èíôó!!

luther

.

ñýíêñ çà èíôó!

Edwin

.

hello!

Dwight

.

good!

ken

.

ñýíêñ çà èíôó!

Stephen

.

thanks.

jackie

.

ñïñ.

Joe

.

thank you!!

Scott

.

áëàãîäàðåí!!

Eric

.

ñïñ çà èíôó!

Arturo

.

ñïàñèáî çà èíôó.

Hector

.

ñïàñèáî çà èíôó.

Stuart

.

thank you.

steve

.

hello!

William

.

hello!

Ian

.

ñïñ!!

dan

.

ñïñ çà èíôó!!

chester

.

good.

otis

.

thanks.

wallace

.

tnx for info.